Op donderdag 12 maart aanstaande vindt de volgende themabijeenkomst / ledenvergadering plaats.

Centraal staat een gedachtewisseling over de ontwikkeling van zonne-energie op Solar Park Doonweg (een voormalige stortplaats) in Eerbeek.

 

Daarna een vervolg op het thema windenergie. In december presenteerde de werkgroep Frisse Wind haar adviezen, conclusies en aanbevelingen in onze vorige thema-bijeenkomst. Wat is er sindsdien gebeurd? Waar staan we nu?

Dat zijn de onderwerpen die voor de pauze op de agenda staan. In dit gedeelte van de vergadering zijn ook belangstellenden welkom.

Na de pauze is er een ledenvergadering, waar onder andere de verkiezing van nieuwe bestuursleden en een statutenwijziging op de agenda staan. Als u nog geen lid bent, en u wilt wel meestemmen over deze onderwerpen, dan kunt u zich in de pauze aanmelden als lid.

De bijeenkomst vindt plaats in het ABK-Huis in Hall, en begint om half acht (zaal open vanaf 19:15). De stukken voor deze vergadering zijn aan de leden toegezonden.