De leden- en informatieavond van 12 maart in het ABK Huis te Hall was goed bezocht. De sfeer was van een grote betrokkenheid en enthousiasme en zes nieuwe leden hebben zich spontaan aangemeld. Hieronder de belangrijkste conclusies en besluiten uit deze bijeenkomst.

De presentatie van deze bijeenkomst, met de agenda en een toelichting op de agendapunten, kunt u inzien en downloaden: Agenda en toelichting.

Testfase zonnecentrale Doonweg Eerbeek

BrummenEnergie is van plan om binnen enkele maanden te beginnen met een proefopstelling voor een zonnecentrale op de voormalige vuilstort van de papierindustrie aan de Doonweg in Eerbeek. Dan wordt zo’n 5000m2 van deze vuilstort met zonnefolie afgedekt. Deze zonnefolie wekt energie op. De testfase duurt naar verwachting tot het einde van dit jaar.
Als de testfase met goede resultaten wordt afgesloten, wordt daarna gefaseerd de volledige 12 hectare van de voormalige vuilstort met zonnefolie afgedekt. Vanaf begin 2016 krijgen inwoners van de gemeente Brummen dan de gelegenheid om financieel deel te nemen in de zonnecentrale. De verwachting is dat als de vuilstort is afgedekt met zonnefolie, deze ongeveer 1200 huishoudens in de gemeente Brummen van stroom kan voorzien. De zonnecentrale past daarmee precies in de doelstelling en de ambitie van BrummenEnergie om in 2030 het stroomgebruik in de gemeente Brummen volledig duurzaam en zelfvoorzienend te hebben. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeente net zoveel stroom duurzaam wordt opgewekt als er verbruikt wordt.

Windenergie

Het voornemen om met de testfase voor de zonnecentrale aan de Doonweg te beginnen werd door de leden onthaald. De leden spraken ook hun enthousiaste steun uit voor de samenwerking van BrummenEnergie met de lokale energiecoöperaties van Lochem, Voorst en Zutphen op het gebied van windenergie. De vier coöperaties bereiden zich voor om op een locatie in de buurt van industrieterrein De Mars en het Twentekanaal in Zutphen gezamenlijk een aantal windmolens te bouwen en te exploiteren. De insteek van BrummenEnergie is om vrije zichtlijnen te houden over het open landschap met veel cultureel erfgoed op de westoever van de IJssel. Daar passen geen windturbines in.

Groene Energiemarkt

Tijdens de ledenbijeenkomst werd ook besloten om in mei of juni samen met lokale partners Ostara, Ravenhorst, Solar Panel Systems, SVS Solar, Varego en Remeha opnieuw één of meerdere Groene Energiemarkten te organiseren. Iedere ondernemer binnen de gemeente Brummen die actief is op het gebied van duurzame energie of energiebesparing is van harte welkom om mee te doen en kan zich melden bij BrummenEnergie.

Bestuurswisseling

De leden van BrummenEnergie hebben Jan Emmerzaal uit Tonden verkozen tot de nieuwe voorzitter. Ko Kolk uit Hall wordt de nieuwe penningmeester. De vorige voorzitter, Willem de Jager, gaat zich volledig toeleggen op het secretariaat en de communicatie. De vorige penningmeester, Adriaan Brand, gaat de Coöperatieraad als toezichthoudend orgaan voor BrummenEnergie opzetten.