Donderdagavond 12 november konden wij inspreken tijdens het Forum van de gemeenteraad. Willem de Jager richtte onze pijlen vooral op de raadsleden en vroeg hen nog eens goed en diep na te denken. Waarom is het koersdocument een bittere teleurstelling? Er staat in, dat het “thema Duurzame Energie geen focus gebied is”. En “nieuwe initiatieven voor lokale duurzame energiewinning worden gefaciliteerd, maar slechts op kosten van de initiatiefnemer”.
Dat is een steenkoude douche.

Het betekent, dat de toekomstvisie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn een wassen neus is, een papieren tijger. De gemeente Brummen wil in 2030 energieneutraal zijn, maar het maatschappelijk middenveld (stakeholders) moet het maar betalen. Wij hebben de raadsleden voorgehouden, wat wij in ons korte bestaan hebben geleerd.
Binnen de stedendriehoek floreren coöperaties in gemeentes, die actief beleid voeren op duurzame energie, dan denken we aan Lochem, Zutphen en Apeldoorn. In gemeentes met een papieren visie zonder actief beleid hebben de coöperaties het moeilijk. Lochem Energie heeft al bijna 700 leden en wij nog maar 60. In gemeentes waar duurzame energie wél prioriteit is, gaat het vanzelf ook goed met de lokale coöperaties, omdat er meer middelen zijn om concrete projecten te ontwikkelen en dat versterkt elkaar.

Onze gemeente lijkt vergeten, dat wij dit niet voor ons zelf doen, maar voor onze kleinkinderen. In Parijs komen eind november bijna 200 staatshoofden en regeringsleiders samen om een grote stap te zetten met een nieuw klimaatverdrag, dat gaat over duizenden miljarden dollars en euro’s. Twee jaar geleden is in Nederland het Rijksenergie akkoord gesloten tussen het kabinet en heel veel stakeholders, waarmee eveneens tientallen miljarden euro’s zijn gemoeid. En onze gemeente denkt in 2030 energieneutraal te kunnen worden zonder focus en met weinig middelen. Dat is dromen met je ogen open.

Oordeel zelf maar en lees hier het Koersdocument Duurzame Energie 2015-2018. Het is helaas niet meer dan een goede visie en een inventarisatie van stakeholders. De naam koersdocument is een vlag, die de lading niet dekt. Ook Saskia Boterenbrood, lid van de werkgroep Met Frisse Wind sprak in. Zij constateerde, dat een belangrijke bron van CO2 uitstoot geheel in het koersdocument ontbreekt, te weten duurzame mobiliteit. Onze hoop is gevestigd op de raadsleden, die wij gevraagd hebben zich nog eens achter de oren te krabben. Het zou al heel wat zijn, wanneer in een nieuwe versie van dit document expliciet werd vermeld, dat duurzame energie de komende jaren een belangrijk focusgebied is. Uit te voeren samen met het maatschappelijk middenveld, zodat de gemeente met bescheiden middelen toch veel kan bereiken.