Afgelopen woensdag, 18 november,  vond een ledenbijeenkomstplaats, en aan het eind van de avond werd duidelijk, dat geld geen probleem hoeft te zijn!

Er zit duidelijk schot in de zon-projecten en de kascommissie gaf beide penningmeesters onder applaus décharge voor het financieel jaarverslag 2014. Wanneer de dingen concreet worden, dan gaat het ook ergens over en dan krijg je meteen een leuke sfeer.
Daarna ging het over het Koersdocument van de gemeente Brummen en uiteraard over IJsselwind.

Guus Köster nam ons mee langs de zon-projecten. Op 8 december weten we of wij begin 2016 kunnen beginnen met een belangrijke praktijkproef aan de Doonweg in Eerbeek gedurende vier seizoenen. Belangrijk, omdat de uitrol van zonnefolie over de gehele stort Doonweg afhangt van een succesvolle proef. Voorlopig ziet het er goed uit en het wachten is nu op de jury uitspraak op 8 december.
Het eerste project Zon op School is opgeleverd voor twee scholen in één gebouw in Eerbeek. Iedereen was enthousiast over de integratie van zonne-energie in het lesprogramma, zodat de kinderen (en niet te vergeten de ouders) al vroeg leren over het belang van duurzame energie.
Guus kondigde ook aan, dat drie partners hun overeenkomst met BrummenEnergie (voor plaatsing van zonnepanelen met korting voor leden) hebben verlengd.

Daarna bespraken wij met elkaar onze financiële situatie. Die ziet er best goed uit en de kascommissie (Saskia Boterenbrood en Rolf Jan van Hasselt) spraken hun waardering en goedkeuring uit, waarmee onze vorige en huidige penningmeesters werden gedéchargeerd over 2014.
Voor de begroting van 2015 hadden wij eigenlijk graag achter alle getallen nog een extra nulletje gezien, maar 2016 biedt nieuwe kansen.

Ter plekke meldden zich ook enkele nieuwe leden aan, die wij van harte welkom heten. Deze toeloop is logisch nu alles concreter begint te worden. En over concreet gesproken, er was naar ieders mening goede vordering gemaakt op het project IJsselwind. Vooral rond de invulling van de zes voorbehouden van de vorige keer was veel werk gezet door Jaap Ypma, Jan Emmerzaal en de kwartiermakers van de andere drie coöperaties.

Woensdagavond is er veel langs gekomen. Het belangrijkste is, dat wij de wind in de rug beginnen te krijgen onder een stralend zonnetje. (zou je niet zeggen wanneer je nu naar buiten kijkt). Wordt vervolgd.

De agenda van de avond, een samenvatting van de financiën en verdere informatie vind u in de presentatie:

 Presentatie Ledenbijeenkomst 18 november 2015