BrummenEnergie gaat samenwerken met Eneco

BrummenEnergie (toen nog onder de naam EBEM) en energiebedrijf Eneco werken vanaf 8 juli 2013 intensief samen. Voor de leden van BrummenEnergie betekent het dat ze kunnen overstappen op duurzame energie van Eneco.

Daarnaast gaan Eneco en BrummenEnergie samen optrekken bij de realisatie van duurzame lokale energieprojecten in de gemeente Brummen. Daarbij is een grote rol voor de leden weggelegd. De overeenkomst past in de duurzame strategie van Eneco om juist samen met lokale partijen te werken aan decentrale energievoorziening.

Korting

Op het moment van ondertekening kende de coöperatie  24 leden en 130 belangstellenden. Ieder lid van BrummenEnergie dat via Eneco groene stroom gaat afnemen, krijgt een coöperatiekorting van 50 euro per jaar bij een contract met variabele tarieven, of 75 euro bij een contract met een vast tarief. Bovenop de korting die de klant rechtstreeks krijg, ontvangt de  EBEM een kleine vergoeding van Eneco, als steun in de rug voor de opbouw en professionalisering van de coöperatie. Deze vergoeding loopt op naarmate het aantal deelnemende leden toeneemt.

Zon en wind

Eneco en BrummenEnergie bekijken bovendien wat de mogelijkheden zijn om gezamenlijk grotere projecten in te richten binnen de gemeente grenzen. Eneco zal dan helpen bij het verrekenen van de opgewekte energie met het individueel gebruik van leden. Over andere manieren waarop de samenwerking gestalte krijgt, wordt volop nagedacht.