Oproep aan alle raadsfracties van onze Gemeente Brummen

Volgende week, op 26 november, wordt het Koersdocument (Koersdocument Duurzame Energie 2015-2018) in de gemeenteraad behandeld.
Wij hebben een dringend beroep gedaan op alle raadsfracties om tot andere formuleringen te komen, want er lijkt nu eigenlijk in te staan, dat de gemeente Brummen duurzame energie niet zo belangrijk vindt. Terwijl dat niet is wat zij bedoelen.

Wij vragen de Raad dan ook om dit duidelijk anders te formuleren. Wij weten inmiddels van alle buurcoöperaties, dat een actief gemeentebeleid ook de positie van een lokale energiecoöperatie versterkt (Lochem is hier een goed voorbeeld van). Andersom is ook waar. Daar zijn wij teleurgesteld en bezorgd over, erg bezorgd. 

Lees de brief en het Koersdocument:

 Oproep aan Raadsfracties 18 november 2015

 Koersdocument gemeente Brummen

Zie ook onze eerste reactie: Koersdocument Brummen teleurstellend