BrummenEnergie zet zich al jaren in voor de realisatie van een solarpark op de voormalige stort aan de Doonweg. Er komt nu eindelijk schot in!

De provincie Gelderland heeft een subsidie toegewezen voor een proef met het afdichten van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek met zonnefolie. De subsidie is toegewezen aan Coöperatie Solar Green Point de Veluwe Eerbeek, die het project Solarpark Eerbeek (SPEER) uitvoert. Deze coöperatie is opgericht door BrummenEnergie en Solar Greenpoint BV. De proef duurt twee jaar en is de eerste stap in dit project. Als deze proef slaagt kan een groter gedeelte van de stortplaats afgedicht worden met zonnefolie. De energie die daarmee opgewekt wordt kan jaarlijks naar verwachting 1200 tot 1400 huishoudens van stroom voorzien.

BrummenEnergie en de eigenaar van de stortplaats (Stort Doonweg BV / IndustrieWater Eerbeek) stonden aan de wieg van dit unieke en innovatieve project. Als de proef slaagt wordt de stortplaats gedeeltelijk voorzien van zonnefolie van de firma HyET Solar uit Arnhem. De stortplaats wordt daarmee waterdicht afgedekt, zoals de wet voorschrijft. Tegelijkertijd wordt op deze manier duurzame energie opgewekt. BrummenEnergie bestuurslid Guus Köster: "Deze proef is de laatste cruciale stap voor het ontwikkelen van het eerste solarpark van Nederland met zonnefolie. Onder het motto Van en Voor Brummen werken we zo aan de opwekking van duurzame energie in onze eigen gemeente."

Het afdichten van een stortlocatie met zonnefolie is nog niet eerder op deze manier toegepast. Bovendien voldoet deze manier van afdichten niet volledig aan de geldende wetgeving. Op initiatief van de gemeente Brummen heeft de provincie Gelderland daarom aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu een verzoek ingediend om dit experiment juridisch goed te keuren. De Tweede Kamer heeft hier in september mee ingestemd. Wethouder Eef van Ooijen van de gemeente Brummen: "We zijn trots dat we dit innovatieve project in onze gemeente hebben. En we zijn blij dat wij als gemeente hebben kunnen bijdragen door een beroep te doen op de Crisis- en herstelwet waar dit experiment nu in opgenomen is."

Doelstelling proef

De proef moet aantonen dat een volledig zonnepark zowel economisch, juridisch als technisch haalbaar is. Ook de inpassing in de omgeving is van belang. Coöperatie Solar Green Point de Veluwe Eerbeek ontwikkelt samen met haar partners een businesscase, waarbij inwoners en bedrijven uit de gemeente Brummen kunnen participeren in dit project. Groene energie gebruiken uit de eigen omgeving en ook een beetje rendement realiseren! De coöperatie start binnenkort met het werven van leden die in dit project willen investeren.
Voor de proef wordt een gedeelte van de stortplaats ter grootte van 4000m2 geëgaliseerd en voorzien van een steunlaag van een materiaal dat de zonnefolie draagt. Deze zonnefolie heeft een opwekvermogen van 5 KWp. Ter vergelijking wordt er ook 3 kWp aan zonnepanelen geplaatst. De inrichting van het proefveld is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 gereed. Daarna start de proefperiode van twee jaar.

Stimulans en voorbeeld

De partners van de proef zijn BrummenEnergie, Stort Doonweg BV, Solar Green Point de Veluwe Eerbeek, de gemeente Brummen, HyET Solar BV en Grondbank Nederland BV. Bij de werkzaamheden worden zoveel mogelijk regionale partijen ingeschakeld. Walter Hulshof (Stort Doonweg): "Het is prachtig dat we met deze stortplaats nu iets moois neer kunnen zetten. De toekenning van de subsidie door de provincie geeft aan dat het project SPEER een groot potentieel heeft. Daarnaast hopen wij dat het een voorbeeld kan zijn voor anderen om slim om te gaan met de beschikbare ruimte en de verplichting om stortlocaties af te dekken. Daarbij draagt het ook nog eens bij aan de verduurzaming van Nederland."


In de hal van het gemeentehuis wordt een informatiewand ingericht om betrokkenen en geïnteresseerden te informeren.

Link naar Solar Greenpoint:

 

Link naar Hyet Solar:

Logo Hyet Solar