Op woensdag 10 februari 2016 organiseert BrummenEnergie een informatieve avond in Plein Vijf in Brummen over de ontwikkeling van burgerwindmolens. BrummenEnergie presenteert daar haar plannen om samen met drie andere energiecoöperaties extra windmolens te realiseren op industriegebied De Mars, langs het Twentekanaal nabij Eefde. De opbrengsten van deze molens komen ten goede aan het gebied. Bewoners van Empe, Tonden, Cortenoever en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om in gesprek te gaan over dit plan.

Het initiatief voor windenergie in de regio komt van burgers in de lokale energiecoöperaties BrummenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en de Zutphense energiecoöperatie ZET. De vier energiecoöperaties staan voor een lokale, duurzame energievoorziening die bestaat uit energiebesparing en het opwekken van groene energie van dichtbij. Uitgangspunt is dat de bewoners en het gebied hiervan (ook financieel) kunnen profiteren. Jan Emmerzaal, voorzitter BrummenEnergie: "Omdat de zon niet altijd schijnt, is een slimme mix van duurzame energie onmisbaar. Stroom opwekken via burgerwindmolens is daarin een belangrijk onderdeel". Voor de ontwikkeling van de windmolens werken de vier coöperaties samen in het project IJsselwind.

Informatiebijeenkomst op 10 februari

De informatieavond is bedoeld om te informeren, maar de coöperaties horen van bewoners ook graag de eventuele zorgen, bezwaren en kansen. Want hoe je het ook wendt of keert, windmolens geven lasten en lusten. Emmerzaal: "De plannen maken we niet alleen, maar samen met omwonenden en andere inwoners en ondernemers uit onze gemeente en uit de drie andere gemeenten. We nodigen iedereen uit om met ons mee te denken".

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over windenergie en de plannen van vier energiecoöperaties voor de burgerwindmolens? U bent van harte welkom bij de informatieavond van BrummenEnergie op 10 februari in Plein Vijf aan het Graaf Limburg van Stirumplein 5 in Brummen. Vanaf half acht is er inloop met koffie en de avond start om acht uur. De informatieavond vindt plaats in Brummen, omdat de locatie in Empe, die onze eerste voorkeur had, helaas niet beschikbaar was.

Bewoners in de woonkernen Empe en Tonden en bewoners in het buitengebied van Empe, Tonden, Voorstonden en Brummen die al windmolens aan hun horizon hebben, hebben een brief van BrummenEnergie in hun brievenbus gekregen met een extra hartelijke uitnodiging voor deze informatieavond. Zij zijn speciaal van harte welkom om mee te komen praten over de plannen voor de ontwikkeling van de burgerwindmolens.

 

Brief aan de inwoners van Empe e.o.