Op woensdag 10 februari organiseerde BrummenEnergie een informatieavond over IJsselwind.

Binnen IJsselwind werken we met de energiecoöperaties van Zutphen, Lochem en Voorst aan de ontwikkeling van burgerwindmolens op de grens tussen Zutphen en Lochem (De Mars/Twentekanaal). De informatieavond was informatief, levendig en interactief. Voor- en tegenstanders stelden elkaar kritische vragen en zorgen en twijfels werden met elkaar gedeeld. Precies zoals het bestuur van BrummenEnergie vooraf gehoopt had.

De avond werd geleid door Karin Komdeur uit Eefde en ons kersverse bestuurslid voor Communicatie, Els Holsappel uit Eerbeek. Nadat een aantal mensen uit de zaal hun verwachtingen voor die avond hadden uitgesproken en een aantal bestuursleden van de andere drie coöperaties zich hadden voorgesteld, leidde onze voorzitter, Jan Emmerzaal, de avond in met een mooi betoog over waarom en waarvoor wij dit project doen. Op een persoonlijke manier, ondersteund met beelden, nam Jan de zaal mee in zijn beweegredenen om actief te zijn voor BrummenEnergie en waarom BrummenEnergie kiest voor windenergie in het samenwerkingsverband IJsselwind.

Levendig debat

Paul de Bree, projectleider van IJsselwind, legde vervolgens in zijn presentatie de plannen voor IJsselwind goed en helder uit. Er werd belangstellend naar het verhaal geluisterd en er werden vanuit de zaal veel vragen gesteld over de plannen. Na een korte pauze was het woord aan Lex de Goede, voorzitter van Tegenwind uit Eefde. Tegenwind is tegen de ontwikkeling van burgerwindmolens op deze locatie en in zijn verhaal zette Lex de Goede de beweegredenen van Tegenwind uiteen. Zijn verhaal zette aan tot een aantal kritische vragen vanuit de zaal. Vooral over de cijfers die genoemd werden en de conclusies die aan die cijfers werden verbonden werden in twijfel getrokken.

De informatieavond werd afgesloten met de beide projectleiders van IJsselwind, Paul de Bree en Otto Hettinga, die een doorkijkje gaven naar de stappen die de komende maanden worden gezet. Aan het slot van de avond was er veel belangstelling voor de animaties van ROM3D. De aanwezigen konden hun adres opgeven, waarna zij via de animaties precies konden zien of en zo ja, hoe hun blikveld op de burgerwindmolens eruit komt te zien als de plannen doorgaan.

Denk mee over IJsselwind

De ontwikkeling van de plannen doen IJsselwind en de vier coöperaties niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de omwonenden en inwoners uit de vier gemeenten. Iedereen die mee wil denken over de ontwikkeling van de burgerwindmolens is van harte uitgenodigd om dat te doen. U kunt u melden via of via .
In april/mei organiseren we een nieuwe informatieavond. Die vervolg-informatieavond kondigen we aan op deze site en via persberichten en op onze Facebookpagina. Als u vragen heeft over IJsselwind, neemt u dan gerust contact met ons op.