IJsselwind heeft tot nu toe drie locaties gevonden waar in totaal drie windmolens mogelijk lijken. Het betreft één locatie op De Mars en twee ten noorden van het Twentekanaal. De gronden zijn in bezit van de provincie, de gemeente en het waterschap. Andere potentiële locaties vallen af omdat er te weinig ruimte is, bijvoorbeeld omdat er gasleidingen lopen, of omdat de grondeigenaar het niet ziet zitten.

IJsselwind voert gesprekken met de direct omwonenden. Daarbij maken we duidelijk dat we begrip hebben voor gevoelens die leven in het gebied.

We maken ook onze motieven duidelijk, namelijk dat we de verplichting hebben aan ons nageslacht om een gezonde wereld na te laten. Hierbij is het verbruik van fossiele brandstoffen niet mogelijk en moeten we zo snel mogelijk overschakelen op hernieuwbare bronnen als zon, wind, aardwarmte etc. Met de huidige stand van de techniek en de techniek in de nabije toekomst (10 tot 20 jaar) zijn de windmolens op land onontbeerlijk.

Brummen Energie en de drie andere coöperaties willen de inwoners van het gebied hiervan mee laten profiteren en voorkomen dat commerciële exploitanten (enkele hebben zich al bij de provincie gemeld) op deze plaatsen windmolens gaan zetten waar de plaatselijke bevolking niet van mee kan profiteren.


Lees verder over de bijeenkomst met omwonenden eind april, inclusief de presentatie van IJsselwind met de laatste stand van zaken op de website van IJsselwind: IJsselwind blijft in gesprek met omwonenden.