Voor de zomer hebben de gemeenteraden van Zutphen en Lochem besloten om een draagvlakonderzoek rondom de plannen van IJsselwind uit te laten voeren en te financieren. Ook Brummen financiert mee. De gemeenteraad van Voorst heeft besloten voorlopig niet bij te dragen aan de ontwikkelkosten van IJsselwind.

De gemeente Lochem neemt het voortouw in de uitvoering van het draagvlakonderzoek. Parallel aan het draagvlakonderzoek van de gemeenten doet IJsselwind nader onderzoek naar de financiële en milieutechnische haalbaarheid van het project.

Waterschap Rijn& IJssel

Het waterschap Rijn & IJssel verkent de mogelijkheden voor het realiseren van windenergie in hun beheergebied. Eén van de locaties die wordt verkend is een windmolen op haar grondgebied bij de dijk langs het Twentekanaal op industrieterrein De Mars. In de verkenning sluit het waterschap zoveel mogelijk aan bij het haalbaarheidsonderzoek van IJsselwind. De eventuele molen op grond van het waterschap is de derde molen in het windpark van IJsselwind, naast de twee locaties ten noorden van het Twentekanaal. De komende maanden wordt de communicatie rondom IJsselwind voortvarend opgepakt. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de nieuwsbrief van IJsselwind, dat kan via de website van IJsselwind (klik rechtsbovenaan op "blijf op de hoogte").