Op de site van de Gemeente Brummen kun je informatie vinden over subsidie voor energiebesparing en duurzame energie.

De gemeente Brummen wil inwoners stimuleren om zuinig om te gaan met energie en gebruik te maken van duurzame energiebronnen. 

Als inwoner van de gemeente Brummen kunt u subsidie krijgen voor systemen om duurzame energie op te wekken. Zoals zonnecollectoren of een zonneboiler, pv-cellen (zonnepanelen) of een warmtepomp. Ook voor energiebesparende systemen zoals een micro wkk-ketel kunt u subsidie krijgen. Het maximale subsidiebedrag is € 250 per maatregel. U kunt voor maximaal drie maatregelen subsidie krijgen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u eigenaar en bewoner van uw huis zijn. Klik hier voor meer informatie