Op dinsdag 31 januari organiseert BrummenEnergie in Plein Vijf in Brummen een Algemene Ledenvergadering. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur voor de inloop met koffie en thee. De vergadering start om 19.30 uur.

Naast een aantal formele agendapunten praten wij u deze avond helemaal bij over een aantal projecten waar we aan werken, zoals IJsselwind, Solar Park Eerbeek aan de Doonweg en een aantal interessante gemeentelijke projecten waar BrummenEnergie nauw bij betrokken is.

Ook als u geen lid bent van BrummenEnergie bent u van harte welkom. Het enige verschil met de leden is dat alleen de leden mogen stemmen over de voorstellen die we tijdens het formele gedeelte doen.

U vindt de agenda hieronder. De leden van BrummenEnergie hebben een formele uitnodiging met bijbehorende stukken via de mail ontvangen.

We hopen u te mogen verwelkomen op dinsdagavond 31 januari!

Agenda Ledenvergadering 31 januari 2017

Verslag van de Algemene Vergadering van 17 juli 2016

Concept akte van statutenwijziging

Toelichting bij de statutenwijziging