In de projecten die we als BrummenEnergie op dit moment onder handen hebben zit in potentie 7 tot 8 megawatt aan duurzame energie. Dat constateerde bestuurslid Jaap Ypma aan het einde van onze ALV op 31 januari. 'Wie had vier jaar geleden, toen we aan dit avontuur begonnen, kunnen denken dat we nu zover zouden zijn?' BrummenEnergie bestaat dit jaar vier jaar als energiecoöperatie en we hebben projecten onder handen die gemiddeld voor 2100 tot 2200 huishoudens duurzame stroom kunnen opwekken. Dat is een mooie prestatie!

Energierijke projecten

Tijdens de ALV van 31 januari heeft het bestuur van BrummenEnergie een stand van zaken gegeven van de projecten waar we aan werken: de proefopstelling met zonnefolie op de voormalige stortplaats aan de Doonweg, IJsselwind, het plaatsen van collectieve zonnepanelen op openbare gebouwen en het verkennende onderzoek naar een solarpark in de Elzenbos in Brummen. In al deze projecten zit dus een potentie aan duurzaam opgewekte energie van 7 tot 8 megawatt. In onze projecten zit dus behoorlijk wat energie!

Energietafel

De Energietafel is een project dat niet direct duurzame energie oplevert, maar de bedoeling is dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren. De Energietafel is een gezamenlijk project van de gemeente Brummen en BrummenEnergie. Het is een gesprekstafel die we vier keer per jaar organiseren. Het doel van dit project is om initiatieven op het gebied van duurzame energie te verbinden, te versterken en aan te jagen. Elke tafel heeft een specifiek thema (denk aan wonen, MKB en bedrijven, buitengebied en natuur, openbare ruimte en mobiliteit), waarbij we mensen uit onze gemeente of de regio uitnodigen om een idee of project te pitchen. Vervolgens gaan we met alle deelnemers in gesprek om te kijken wat concrete en levensvatbare mogelijkheden zijn binnen onze gemeente en wie daar wat in zou kunnen doen. De eerste Energietafel vindt plaats in mei/juni.

Energiebesparing

We zijn blij te kunnen melden dat Willem Vijfwinkel tijdens de ALV van 31 januari is benoemd tot bestuurslid Energiebesparing. We hebben als bestuur samen met Willem de eerste verkenningen rondom dit thema gedaan. Willem gaat nu aan de slag om samen met een werkgroep te komen tot een plan van aanpak voor dit thema. Naast alle projecten waar energie in zit, hebben we op termijn dus ook één of meerdere projecten waarmee we energie gaan besparen. Samen maken we Brummen groen!

Download hier de Presentatie