Brainstorm communicatie en ledenwerving op donderdag 6 april 2017

BrummenEnergie werkt aan mooie projecten om de energievoorziening in onze gemeente te verduurzamen, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst een goed leven kunnen opbouwen Brummen. Op dit moment doen we dat met ruim 60 leden, die binnen onze coöperatie de koers bepalen en beslissen wat en hoe we als coöperatie oppakken. Maar er zit meer in. We willen zichtbaarder zijn in onze gemeente en we willen meer projecten starten op het gebied van duurzame energie met meer leden, zodat we echt op weg kunnen gaan naar een energieneutraal Brummen in 2030!

Meedenken over zichtbaarheid en ledenwerving

Daarom maken we een communicatie- en ledenwervingsplan waarin we onze ambities, doelstellingen op dit gebied weergeven en de acties en activiteiten die we de komende jaren gaan uitvoeren om dat te bereiken. Op donderdagavond 6 april om 19.30 uur in Plein Vijf in Brummen organiseren we een brainstorm over de communicatie en ledenwerking. De uitkomsten zijn input voor het plan. Wilt u ook meedenken over hoe we als BrummenEnergie zichtbaarder kunnen worden? Of hoe we meer mensen lid kunnen maken van onze coöperatie? Meld u dan aan voor de brainstormbijeenkomsten bij Els Holsappel via .