Een solarpark op een terrein van 8,5 hectare grond in de Elzenbos in Brummen lijkt financieel haalbaar. Dat is de voorlopige conclusie van het verkennend onderzoek dat BrummenEnergie in opdracht van de gemeente Brummen heeft uitgevoerd.

Op woensdag 19 april hebben we het verkennend rapport officieel overhandigd aan wethouder Duurzaamheid Eef van Ooijen. In de verkenning is uitgegaan van een solarveld van 3,5 hectare met bijna 9500 zonnepanelen. Dat wekt genoeg energie op voor het verbruik van zo’n 600 huishoudens per jaar, oftewel ongeveer 6,5% van alle huishoudens in de gemeente Brummen.

Werkgroep

Een werkgroep van drie leden van BrummenEnergie heeft, onder leiding van bestuurslid Jaap Ypma, het verkennend onderzoek uitgevoerd. Het gaat om een stuk landbouwgrond met bestemming woningbouw, dat voorlopig niet op die manier wordt ingevuld. Ongeveer 8,5 hectare in het gebied tussen de Elzenbosweg, Meengatstraat en de provinciale weg N348. Het solarveld vormt het basisscenario in het verkennend onderzoek. Daarnaast zijn er vier scenario’s opgesteld waarin het solarpark in verschillende settings op het terrein kan worden aangelegd. Bijvoorbeeld in combinatie met een parkachtige omgeving, al of niet met een speel- en recreatieveld, of een snellaadstation voor elektrische auto’s. De gemeente kan een keuze maken uit de verschillende scenario’s, zodat de meest passende en gewenste ontwikkeling in het gebied ontstaat. Het solarpark kan zorgen voor een vermindering van de CO2 uitstoot van circa 1200 ton per jaar.

Lees meer over dit onderzoek: Komt er een solarpark in de Elzenbos?

Duurzame ambities

“Het college is blij met het verkennend onderzoek”, aldus wethouder Eef van Ooijen. “Een solarpark op een terrein waarop voorlopig niet gebouwd mag worden en dat ons eigendom is, past in de duurzaamheidsdoelstellingen die we als gemeente nastreven. Zowel de gemeente Brummen als BrummenEnergie hebben zichzelf tot doel gesteld om het energieverbruik in onze gemeente in 2030 energieneutraal te hebben. Op basis van dit onderzoek gaan we ons buigen over de vraag hoe we het vervolg vorm gaan geven en hoe we daar de samenleving bij betrekken.”

Andere projecten

Het verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een solarpark in de Elzenbos is één van de in totaal drie projecten die de gemeente Brummen heeft aanbesteed aan BrummenEnergie. Alle drie de projecten komen voort uit het door de gemeenteraad vastgestelde Koersdocument Duurzame Energie. Die andere projecten zijn Zon op publieke daken en de Energietafel.