De Algemene Ledenvergadering van BrummenEnergie heeft donderdagavond 11 mei met algehele stemmen ingestemd om de voorbereiding op de volgende fase van het project IJsselwind in te gaan.

Er werd unaniem ingestemd met het starten van de voorbereiding van het planologisch traject, waarin het bestemmingsplan wordt aangepast en de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

De resultaten uit het draagvlakonderzoek, zoals uitgevoerd door de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen, en de besproken overige concept-resultaten van de milieueffectrapportage en businesscase, geven volgens de leden voldoende aanleiding voor deze instemming.

In de komende weken zullen de Algemene Ledenvergaderingen van de energiecoöperaties van Zutphen, Lochem en Voorst besluiten of ook wat hen betreft de voorbereiding voor de volgende fase van het project IJsselwind kan starten.

IJsselwind

Zoals u weet, is IJsselwind een initiatief van de vier energiecoöperaties van Brummen, Zutphen, Voorst en Lochem om drie windmolens te realiseren langs het Twentekanaal op industrieterrein De Mars in Zutphen. IJsselwind werkt daarbij samen met waterschap Rijn & IJssel. Noch IJsselwind, noch de vier energiecoöperaties zijn geen commerciële ondernemingen. De winst die gemaakt wordt, wordt geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de directe omgeving rondom de windmolens en in nieuwe duurzame energieprojecten in de vier gemeenten.