BrummenEnergie bereidt haar activiteiten rondom energiebesparing uit! BrummenEnergie, de gemeente Brummen, het Regionaal Energieloket en Veluwonen hebben samen een aanvraag gedaan voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). De gemeente Brummen heeft 1,8 ton euro toegekend gekregen om inwoners helpen bij het besparen van energie in hun huis. Het gaat om kleinschalige maatregelen bij koop- en huurwoningen.

Eind maart hebben we als BrummenEnergie een aantal aandachtspunten met betrekking tot de energietransitie gedeeld met college en gemeenteraad van Brummen en met onze leden.

Onze relatie met de gemeente Brummen is prima, de opzet van de brief was daar dan ook niet op gericht. We wilden het belang van deze aandachtspunten niet alleen delen met de wethouder, maar ook met de raadsleden.

Het gaat om het borgen van lokaal belang in de RES 1.0 en in gemeentelijk beleid, energiebesparing in het buitengebied en de communicatie over de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

U kunt de volledige brief aan de gemeente hier lezen: Brief Aandachtspunten Energietransitie.

De bijlage bij de brief vindt u hier: Lokaal Eigendom RES 1.0.

Het bestuur van RV & PC de IJsselruiters heeft op vrijdag 12 maart de 650 zonnepanelen van het zonnedak op de manege symbolisch overgedragen aan de projectcoöperatie van BrummenEnergie. Dit project Zon op IJsselruiters geeft drie keer winst: een asbestvrij dak voor de manege, een besparing op de energierekening voor de eigenaren van de zonnepanelen en duurzame stroom voor inwoners van de gemeente Brummen. 

Zonnepark Elzenbos in Brummen is naar verwachting volgende maand in bedrijf. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark in de oksel van de Elzenbosweg en de N348. De installatie van de 6.240 zonnepanelen is eind maart gereed, waarna het park in april aangesloten kan worden op het net.

Begin januari start de bouw van Zonnepark Elzenbos. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark in de oksel van de Elzenbosweg en de N348. De verwachting is dat medio maart 2021 het zonnepark aangesloten kan worden op het net.