De gemeenteraad van Zutphen stemde op maandagavond 23 september in met het bestemmingsplan voor de realisatie van drie windmolens nabij het Twentekanaal in Zutphen door IJsselwind en het waterschap Rijn & IJssel. Met dit besluit is de realisatie van de drie windmolens een grote stap dichterbij gekomen. 

BrummenEnergie organiseert samen met Stichting IJsselhoeven op vrijdagavond 4 oktober de theatervoorstelling Kring Lopen op het erf van Natuurboerderij De Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall. Kaarten voor deze interactieve voorstelling over de energietransitie kosten 10 euro per stuk, inclusief een kop koffie of thee bij ontvangst om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is verplicht

Inwoners van de gemeente Brummen kunnen nu investeren in Zonnepark Eerbeek. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken aan de Doonweg. Het rendement bedraagt 4,5% per jaar.  

Op 28 juni werd het langverwachte Klimaatakkoord dan eindelijk gepresenteerd. Onder het motto ‘haalbaar en betaalbaar’ werd door het kabinet een omvangrijk pakket van maatregelen opgesomd, gericht op halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 voor de sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit. Een aantal maatregelen zijn voor ons als BrummenEnergie interessant, waaronder het aardgasvrij maken van woonwijken onder regie van gemeenten, het verduurzamen van woonwijken en een voorlichtingsprogramma voor eenvoudige energiebesparende maatregelen. 

Hoe wordt de winst van de drie beoogde windturbines van het Waterschap Rijn & IJssel en IJsselwind gedeeld met de omgeving? Over die vraag zijn alle betrokken partijen het op hoofdlijnen eens geworden. Direct omwonenden krijgen een individuele financiële vergoeding. Daarnaast ontvangen de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven jaarlijks een bijdrage vanuit het windpark. Dat is het resultaat van gesprekken met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad die speciaal voor dit windplan zijn opgericht.