IJsselwind is sinds eind 2017 partner in het Europese Interreg programma ECCO. Namens het bestuur van IJsselwind was onze voorzitter Jan Emmerzaal aanwezig bij de kick-off meeting van Ecco begin maart in Killarney, Ierland. ECCO staat voor: Energy Community Co-Operatives en wil lokale energiecoöperaties versterken met internationale kennis en ervaring.

Er is op dit moment veel discussie over zonneakkers, zoals blijkt in dit artikel. De angst is dat zonneakkers goede grond onttrekken aan de landbouw, dat ze het landschap veranderen en negatieve effecten hebben op de natuur. BrummenEnergie heeft begrip voor die angsten en zorgen.

Er liggen kansen voor een collectieve aanpak bij het verduurzamen van monumentale woningen en agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente Brummen. Dat is de uitkomst van de druk bezochte Energietafel Buitengebied van woensdagavond 25 april. Twintig deelnemers gaven aan het einde van de avond aan mee te willen denken over mogelijkheden om samen aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning of agrarisch bedrijf. 

Het college van B&W van de gemeente Brummen heeft een principebesluit genomen waarin ze instemt met het plan van BrummenEnergie om een solarpark aan te leggen in de Elzenbos. Het gaat om een terrein van ca. 4 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het beoogde park direct tegen de provinciale weg aan komt te liggen. Het solarpark krijgt waarschijnlijk tussen de 7.500 en 8.000 zonnepanelen. Daarmee kunnen jaarlijks ca. 600 huishoudens in de gemeente Brummen van duurzame stroom worden voorzien.

Op woensdagavond 25 april organiseren de lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en de gemeente Brummen de Energietafel Buitengebied. Hoe ziet de energietransitie er in het buitengebied uit? Hoe verduurzaam je een monumentale boerderij? En kan asbestverwijdering hand in hand gaan met het verduurzamen van de energievoorziening op agrarische bedrijven en woonboerderijen? Liggen er kansen voor het duurzaam opwekken van energie in het buitengebied en welke zijn dan het meest kansrijk? Hoe ziet het Brummense platteland eruit na de energietransitie?