In 2013 is EBEM opgericht: de Coöperatieve Eerbeek-Brummense Energie Maatschappij U.A. In 2014 hebben we onze naam veranderd in BrummenEnergie. We zijn een coöperatie van en voor de inwoners en ondernemers in de gemeente Brummen. Waar dat mogelijk en wenselijk is, werken we samen met andere partijen, zoals met andere energiecoöperaties in de regio en de gemeente Brummen.

Visie

Fossiele brandstoffen beginnen in hoog tempo op te raken. Bovendien leiden ze tot vervuiling van onze lucht en dragen ze bij aan klimaatverandering. Het is hoog tijd dat we overstappen op duurzame en schonere energiebronnen. Wij willen onze aarde en onze mooie gemeente Brummen goed nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen. BrummenEnergie werkt daarom vanuit de ambitie om het stroomverbruik in de gemeente Brummen in 2030 volledig duurzaam en zelfvoorzienend hebben. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeente net zoveel stroom duurzaam wordt opgewekt als er verbruikt wordt. We geloven in eigen kracht. Daarom werken we aan projecten om in onze eigen gemeente en regio duurzame energie op te wekken. Dat doen we als inwoners van de gemeente Brummen zelf, met hulp van lokale ondernemers. We maken volop gebruik van de kennis en kunde die in onze eigen gemeente aanwezig is. In 2016 hebben wij meegewerkt aan een onderzoek van een masterstudent, Stephanie Bijnsdorp, aan TU Delft naar de rol van energiecoöperaties in de energietransitie. Het onderzoek laat zien dat die rol positief is. 

Lees/download het onderzoeksrapport:

Towards Energy Transition with help of Local Initiatives

Lid worden van onze coöperatie

De leden hebben het bij ons voor het zeggen. De leden bepalen de koers van BrummenEnergie. U bepaalt als lid van onze coöperatie samen met de andere leden en het bestuur hoe en welke groene energieprojecten we oppakken en u kunt uw eigen oplossingen aandragen.
U bepaalt uw bijdrage aan de coöperatie zelf. Dat kan door alleen groene stroom af te nemen, maar dat kan ook door actief mee te werken aan de projecten van BrummenEnergie. Iedere inwoner of ondernemer in de gemeente Brummen kan lid worden van BrummenEnergie. Met een contributie van € 25 per jaar bent u lid.
Neemt u ook groene stroom of gas van ons af via BrummenEnergie | om? Dan betalen wij uw jaarlijkse contributie uit de jaarlijkse vergoeding van € 50,-- per jaar die wij ontvangen voor elk lid dat ook energie afneemt van BrummenEnergie | om.

Waarom lid worden van BrummenEnergie?

  • U draagt u lokaal bij aan een oplossing voor het wereldwijde energie- en milieuprobleem;
  • U heeft stemrecht: de leden van onze coöperatie staan aan het roer en bepalen de koers;
  • U heeft met voorrang recht om te participeren in onze projecten en ontvangt een mooi rendement (meestal 5%);
  • Via onze digitale nieuwsbrieven en e-mails blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen;
  • Als u groene stroom afneemt van BrummenEnergie | om, is uw lidmaatschap gratis, want wij ontvangen per lid/klant € 50 per jaar, waarvan wij de helft besteden aan uw contributie.

Wilt u zich aanmelden als lid? Dat kan via dit formulier. Als u eerst meer wilt weten, stuur dan even een mailtje naar onze secretaris, Willem de Jager .