BrummenEnergie is een energiecoöperatie van en voor de inwoners en ondernemers in de gemeente Brummen. 

Word Lid!

Visie

BrummenEnergie: van en voor Brummen

BrummenEnergie gelooft dat duurzame energie de toekomst heeft. En we geloven in eigen kracht: de lokale dorpen, buurten en wijken in de gemeente Brummen slaan de handen ineen om zelf duurzame energie op te wekken en hun huizen en bedrijven te verduurzamen.

We zijn in 2013 opgericht door een aantal inwoners die vonden dat het anders moest. Die af wilden van fossiele brandstoffen die sterke verontreinigingen van onze leefomgeving en milieu veroorzaken. Die niet langer afhankelijk wilden zijn van grote energiebedrijven met buitenlandse aandeelhouders. Die zelf lokaal energie wilden opwekken en de winst te laten toekomen aan de eigen Brummense gemeenschap.

We onderschrijven de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Daarom streven we naar een energieneutraal Brummen in 2050. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeente net zoveel stroom duurzaam wordt opgewekt als er verbruikt wordt. Het jaar 2050 klinkt ver weg, terwijl we tegelijkertijd weten dat we nu moeten ingrijpen om een drastische temperatuurstijging op aarde te voorkomen. Daarom willen we, net als in het Klimaatakkoord, dat we in Brummen in 2030 49% minder CO2-uitstoten ten opzichte van 1990.

Om dat te realiseren moet er in korte termijn veel gebeuren om in onze mooie gemeente onze energievoorziening te verduurzamen. We zetten daarbij voorlopig vooral in op wind en zon. Dat doen we met de volle overtuiging dat we in de periode na 2030 op grote schaal gebruik zullen maken van nieuwe technieken die nu ontwikkeld worden. Door nu de eerste stappen te zetten met zon en wind houden we de temperatuurstijging binnen de perken en kunnen we richting 2050 verder bouwen aan onze nieuwe lokale energievoorziening met de nieuwste technieken die het beste passen bij Brummen. Energie dichtbij: van en voor Brummen. 

Missie

BrummenEnergie: energie dichtbij

BrummenEnergie is een coöperatie van burgers die werkt aan de lokale energietransitie in de gemeente Brummen. Dat doet zij door lokaal energie op te wekken en te leveren en door inwoners en ondernemers te stimuleren, adviseren en te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en / of bedrijf en bij de opwek van duurzame energie op eigen huis, bedrijf, wijk, buurt of straat.

BrummenEnergie heeft geen winstoogmerk. De winst die we maken vloeit terug naar de Brummense gemeenschap, waarbij de leden van de coöperatie bepalen hoe dat gebeurt. We zijn een professionele organisatie met een bedrijfsvoering die gericht is op continuïteit en betrouwbaarheid en die transparant is. 
Bij alles wat we doen werken we vanuit en met de lokale gemeenschap. We stimuleren en ondersteunen maatschappelijke initiatieven en proberen belangen te verbinden. Participatie zit in onze genen en we zoeken steeds naar het gezamenlijk belang. 

Lid worden van onze coöperatie

De leden hebben het bij ons voor het zeggen. Als lid van onze coöperatie bepaal je samen met de andere leden en het bestuur hoe en welke groene energieprojecten we oppakken en  kun je je eigen oplossingen aandragen. Je bepaalt je bijdrage aan de coöperatie zelf. Dat kan door alleen groene stroom af te nemen, maar dat kan ook door actief mee te werken aan de projecten van BrummenEnergie. Iedere inwoner of ondernemer in de gemeente Brummen kan lid worden van BrummenEnergie. Met een contributie van € 25 per jaar bent je al lid. Neem je ook groene stroom of gas van ons af via BrummenEnergie | om? Dan betalen wij je jaarlijkse contributie uit de jaarlijkse vergoeding van € 50,-- die wij ontvangen voor elk lid dat ook energie afneemt van BrummenEnergie | om.

Waarom lid worden van BrummenEnergie?

  • Je draagt lokaal bij aan een oplossing voor het wereldwijde energie- en milieuprobleem;
  • Je hebt met voorrang recht om te participeren in onze projecten en ontvangt een mooi jaarlijks rendement (meestal 5%);
  • Via onze digitale nieuwsbrieven en e-mails blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen;
  • Als je groene stroom afneemt van BrummenEnergie | om, is je lidmaatschap gratis, want wij ontvangen per lid/klant € 50 per jaar, waarvan wij de helft besteden aan je contributie.

Wilt je je aanmelden als lid? Dat kan via dit formulier. Als je eerst meer wilt weten, stuur ons dan even een mailtje via .