Bestuursleden van BrummenEnergie worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van maximaal drie jaar (ze zijn daarna nog twee keer herbenoembaar).

foto bestuurslid

Jan Emmerzaal, voorzitter (Tonden)
Mail:
Ik woon een kleine 25 jaar in Brummen. Ik was altijd de man in het pak die ’s ochtends vroeg wegging en soms pas aan het einde van de week weer terugkwam. Ik vond het tijd om te zien wat ik kon betekenen voor een lokale organisatie die zich bezighoudt met een thema dat me al heel lang na aan het hart ligt. Bovendien ben ik van kinds af aan een natuurmens. Ik woon middenin de prachtige Tondense natuur. Die natuur wil ik behouden voor de generaties die na ons komen.

foto bestuurslid

Ko Kolk, penningmeester (Hall)
Mail:

foto bestuurslid

Hans Versloot, secretaris (Hall)
Mail:
Ook ik probeer mijn steentje bij te dragen aan een betere toekomst. Ik geloof in de kracht van samen doen en binnen BrummenEnergie kunnen we daar vorm aan geven. In de komende jaren moet er flink aan de energietransitie gewerkt worden. BrummenEnergie kan daar een handje bij helpen.

foto bestuurslid

Els Holsappel, bestuurslid Communicatie & Ledenwerving (Eerbeek)
Mail:
Toen mijn man en ik in 2013 onze CV-ketel moesten vervangen, bleek dat er geen reëel alternatief was voor een ketel op Gronings gas. Ik was verwonderd en boos, want de aardbevingen in Groningen waren al in volle gang. Onze overheid had kennelijk geen plan B. Dat is mijn directe drijfveer geweest om actief te worden voor BrummenEnergie: ik wil dat onze zoon opgroeit in een dorp en een wereld die drijft op groene energie.

foto bestuurslid

Hans Berends van Loenen, bestuurslid (Empe)
Mail:
Mijn interesse ligt onder meer bij Industrial Heritage, Natuurbehoud en Duurzaamheid. Als voorzitter van een industrieel monument ben ik de afgelopen jaren vooral bezig geweest met instandhouding. Dankbaar werk, maar nu wil ik ook graag bouwen aan een betere toekomst. Als bestuurslid van BrummenEnergie kan ik daar inhoud aan geven. De komende jaren gaat de Regionale Energie Strategie vorm krijgen en uitgevoerd moeten worden. Daar wil ik voor Brummen graag mijn steentje aan bijdragen.

foto bestuurslid

Guus Köster, projectleider Zon en adviseur van het bestuur (Eerbeek)
Mail:
Ik vind dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het beter omgaan met de energie op aarde. Ook mensen die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen moeten de mogelijkheid hebben om zelf duurzame energie op te wekken. Daar hebben we een oplossing voor bij BrummenEnergie: de collectieve projecten.
Guus is in mei 2018 tijdelijk teruggetreden uit het bestuur in verband met onverenigbaarheid van functies, zoals projectleider voor zonnepark Eerbeek. Guus blijft wel adviseur van het bestuur en zal zodra het kan weer toetreden als bestuurslid.