Zoals iedere vereniging, kent BrummenEnergie een aantal formele documenten die ten grondslag liggen aan de organisatie van de vereniging.

In de ledenvergadering van 12 maart 2015 is besloten de statuten te wijzigen in die zin, dat de verplichting voor leden om tenminste één participatie te nemen komt te vervallen. Het wijzigen van de statuten heeft nogal wat voeten in aarde, maar inmiddels, in de zomer van 2017, is de statutenwijziging geformaliseerd.

Je kunt de formuele stukken hieronder inzien of downloaden:

Statuten van de coöperatie (laatst gewijzigd op 18 juli 2017)

Participatiereglement

Rooster van Aftreden Bestuur

Verslagen van ledenvergaderingen

Verslag ALV 20 juni 2022 en Presentatie ALV 20 juni 2022

Verslag ALV 25 oktober 2021

Verslag ALV 21 juli 2021 en Presentatie ALV 21 juli 2021

Verslag ALV 14 september 2020 en Presentatie ALV 14 september 2020

Verslag ALV 28 oktober 2019 en Presentatie ALV 28 oktober 2019

Verslag ALV 6 februari 2019 en Presentatie ALV 6 februari 2019.