De energiecoöperatie BrummenEnergie gelooft dat duurzame energie de toekomst heeft. En we geloven in eigen kracht: de lokale dorpen, buurten en wijken in de gemeente Brummen slaan de handen ineen om zelf duurzame energie op te wekken en hun huizen en bedrijven te verduurzamen.

We zijn een professionele coöperatie met een bijzonder winstoogmerk. De winst die we maken vloeit terug naar de Brummense gemeenschap, waarbij de leden van de coöperatie bepalen hoe dat gebeurt. We hebben een professionele bedrijfsvoering die gericht is op continuïteit en betrouwbaarheid en die transparant is.  

Bij alles wat we doen werken we vanuit en met de lokale gemeenschap. We stimuleren en ondersteunen maatschappelijke initiatieven en proberen belangen te verbinden. Participatie zit in onze genen en we zoeken steeds naar het gezamenlijk belang. 

We hanteren de volgende coöperatieve uitgangspunten:  

 • We zijn voor minimaal 50% eigenaar van een project (als we met een commerciële partij samenwerken) en daarmee ook van de productie die een project oplevert en we beslissen eigenstandig over (ons evenredige deel van) de opbrengst van die productie.  
 • Onze leden en inwoners van de gemeenten Brummen moeten kunnen mee-investeren in een project.
 • De geproduceerde stroom is maximaal beschikbaar voor lokaal gebruik en bij de verkoop van de geproduceerde stroom zou onze samenwerkingspartner (om|nieuwe energie) partij moeten zijn voor dat deel van de productie waarvoor we afnemers hebben verworven.
 • In het exploitatiemodel dient indien mogelijk en wenselijk een gebiedsfonds te worden voorzien, dat gevoed wordt uit de productie-opbrengst. Direct omwonenden hebben een duidelijke stem in het beheer van dit fonds. Uit het fonds worden landschappelijke, maatschappelijke of sociale investeringen in het gebied gefinancierd.
 • Een professionele dialoog met de omwonenden, uitgevoerd in samenwerking met ons als coöperaties.

We onderschrijven en handelen conform de zeven coöperatieve principes van de ICA (International Co-operative Alliance):

 • Een open en vrijwillig lidmaatschap
 • Democratische controle door de leden
 • Economische participatie van de leden
 • Coöperaties zijn zelfredzaam en zelfstandig
 • Coöperaties doen aan onderwijs, vorming en informatieverstrekking
 • Coöperaties werken met elkaar samen
 • Engagement voor de gemeenschap 

Samenwerking met andere partijen

Deze uitgangspunten zijn voor ons van essentieel belang. Ze vormen dan ook het toetsingskader waarop we elke eventuele samenwerking met een andere (commerciële) partij toetsen. Als een mogelijke samenwerkingspartij onze coöperatieve waarden niet onderschrijft en niet voldoet aan de voorwaarden rondom lokaal eigendom, de mogelijkheden voor leden en inwoners om mee te investeren, het beschikbaar stellen van de geproduceerde stroom voor lokaal gebruik, het instellen van een gebiedsfonds (bij grootschalige opwek) en/of een professionele dialoog met omwonenden, gaan wij een samenwerking met deze partij niet aan.