res logoDe 8 gemeenten in de Cleantech RES-regio ontwikkelen samen met de provincie Gelderland, waterschap Vallei & Veluwe, waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio een regionale energiestrategie. 

In die regionale energiestrategie wordt o.a. vastgelegd waar en hoeveel zonne- en windenergie er tot 2030 wordt opgewekt in de Cleantech RES-regio.

In maart 2020 heeft de Cleantech RES-regio een eerste concept van de regionale energiestrategie gepresenteerd.

Lees hier meer over de RES van de Cleantech RES-regio.

Gezamenlijke reactie energiecoöperaties Cleantech RES-regio

De gezamenlijke energiecoöperaties in de Cleantech RES-regio (BrummenEnergie, deA, Energiecoöperatie Epe, EnergieRijk Voorst, Heerde Energiek, LochemEnergie, ZutphenEnergie) hebben gezamenlijk een reactie geschreven op de concept-RES van de Cleantech RES-regio. In die reactie roepen we de RES-organisatie op om ons als cooperatie een volwaardige plek in de RES-organisatie te geven, 50% lokaal eigendom stevig te verankeren in de regionale energiestrategie en in het beleid van de 8 gemeenten, het totaalplaatje van de energiestrategie te schetsen (inclusief energiebesparing en het slim koppelen van vraag en aanbod en opslag van energie), een goede verdeling in de mix tussen wind en zon te maken en een aantal adviezen over zon op dak over te nemen.

De gezamenlijke reactie vind je hier: 

Gezamenlijke reactie op concept-RES

Inspraaknota BrummenEnergie Brummense raad 

Op 3 september hebben we ingesproken tijdens de forumvergadering over de concept-RES van de gemeenteraad Brummen. We hebben de raad laten weten dat we volledig de gezamenlijke reactie volmondig onderschrijven en heb de raad opgeroepen een motie in te dienen om het uitgangspunt van minimaal 50% lokaal eigendom op te nemen in de energiestrategie van de Cleantech RES-regio. Ook hebben we laten weten dat wij, samen met onze buurtcoöperaties, onze verantwoordelijkheid in de uitvoering van de RES willen oppakken. Daarbij hebben we de oproep gedaan om ons als gezamenlijke energiecoöperaties een formele plek in de RES-organisatie te geven en ons bij te laten dragen in de verdere ontwikkeling van de regionale energiestrategie. 

De volledige inspraaknota vind je hier

Inspraaknota

Het vervolg

De concept-RES wordt nu doorontwikkeld tot de RES 1.0 die op 1 juli 2021 ingediend moet zijn bij het Nationaal Programma RES. Alle gemeenteraden, de staten van de provincie Gelderland en de algemeen besturen van de waterschappen moeten voor die datum een positief besluit over die RES 1.0 genomen hebben.