BrummenEnergie heeft een zonnepark ontwikkeld op de Elzenbos.

Het gaat om een terrein van ongeveer 3 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het park direct tegen de provinciale weg aan ligt.  

Het zonnepark heeft zo'n 6.240 zonnepanelen en is op 31 maart 2021 aangesloten op het net. De officiële opening volgde op 15 juli, waarbij Jaap Ypma als nestor van BrummenEnergie samen met projectleider Guus Koster het informatiebord onthulde.  

onthulling infobord
Onthulling Infobord, Jaap Ypma en Guus Köster

Ontwikkeld in 100% eigendom

BrummenEnergie heeft Zonnepark Elzenbos zelf ontwikkeld. Met de omwonenden is overlegd, onder andere over de landschappelijke inpassing van het zonnepark in het gebied, de aansluiting met andere gebruiksfuncties in het gebied en de wensen van omwonenden met betrekking tot financiële en andere vormen van participatie in het project. De wensen van de omwonenden rondom de inpassing zijn nagenoeg allemaal ingewilligd in de omgevingsvergunning.

De beplanting rondom het hek is aangebracht, maar het heeft tijd nodig om te groeien en zichtbaar te worden. Bekijk hier de ontwerpschets van het inpassingsplan.

Vanwege de coronacrisis is het vanaf voorjaar 2020 niet mogelijk geweest om opnieuw met omwonenden om de tafel te gaan zitten. Via huis-aan-huis verspreiding van meerdere brieven zijn de omwonenden wel steeds op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen rondom het zonnepark. Ook de mogelijkheid om financieel te participeren is hierbij aan de orde gekomen. 

Mee-investeren

Begin juli 2020 hebben eerst omwonenden en leden van BrummenEnergie de kans gekregen mee te investeren in het zonnepark. Vanaf augustus stond deze mogelijkheid ook open voor overige inwoners uit de regio. Onze verwachtingen zijn daarbij ruimschoots overtroffen! In totaal is het mooie bedrag van 70.000 euro geïnvesteerd door omwonenden, leden en inwoners uit de regio. Een extra herfinancieringsronde in juni 2021 leverde nog eens in korte tijd 20.000 euro op. 

Omgevingsvergunning 

Uiteraard zijn alle benodigde vergunningen verleend door de gemeente Brummen. We hebben daarbij van de gemeente het terrein gepacht. BrummenEnergie en de gemeente Brummen hebben ook een ontwikkelovereenkomst getekend, waarbij de gemeente Brummen de gronden in de Elzenbos voor 25 jaar beschikbaar stelt voor de exploitatie van het zonnepark. De bestemming van het terrein blijft bouwgrond, zodat na die 25 jaar hier woningen gebouwd kunnen worden. Eerder al stemde de gemeenteraad unaniem in met het initiatief van Brummen Energie voor een zonnepark in de Elzenbos. Ook is de benodigde SDE+ subsidie toegekend.

Energie afnemen

Nu Zonnepark Elzenbos stroom levert, is het mogelijk voor inwoners van Brummen, Eerbeek en omgeving stroom af te nemen uit de 'eigen achtertuin'.  Wil je ook 100% duurzame stroom afnemen die lokaal is opgewekt? Dat kan via Aanmelden groene energie.

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Jaap Ypma, via of op telefoonnummer 06–27589217, of met projectleider Guus Köster via of op telefoonnummer 06-28842293.

Wil je ook dat er vrijblijvend een energiecoach bij je langs komt?

Of wil je een gesprek met een bespaarhulp?

Neem dan contact op via een van onderstaande knoppen!