BrummenEnergie heeft op de voormalige stortplaats aan de Doonweg Zonnepark Eerbeek gerealiseerd.

Schoolvoorbeeld van nuttig ruimtegebruik

Vanaf voorjaar 2021 levert het Zonnepark Eerbeek zonnestroom. En niet zo’n beetje ook, de 15.570 panelen leveren circa 5.450.000 kWh elektriciteit. Hiervan kunnen we 1650 huishoudens van elektriciteit voorzien. Een initiatief van BrummenEnergie, maatschappelijk projectontwikkelaar Solar Green Point en de papierindustrie in Eerbeek. Bovenal is het zonnepark een schoolvoorbeeld van nuttig ruimtegebruik: een stortplaats die afgedicht moest worden en die daarop ruimte biedt voor een zonnepark van 6 hectare. Dat zijn twaalf voetbalvelden bij elkaar.

Ontwikkeld in 50% lokaal eigendom

BrummenEnergie en Solar Green Point zijn beide voor 50% eigenaar van Zonnepark Eerbeek. Daarmee hebben de leden van BrummenEnergie zeggenschap over de besteding van de helft van de toekomstige opbrengsten van het zonnepark. Leden van BrummenEnergie hebben daarnaast de mogelijkheid gekregen om mee te investeren in het zonnepark. In totaal is daarmee 59.000 euro opgebracht! Naast de leden en Solar Green Point hebben de investeringsmaatschappij voor Gelderland en Overijssel Oost NL en Triodos Groenfonds bijgedragen aan de financiering van Zonnepark Eerbeek. 

De voorgeschiedenis: proef met zonnefolie en zonnepanelen

De wet schrijft voor dat je een voormalige stortplaats waterdicht moet afdichten. Voor die taak stond Stort Doonweg BV, als eigenaar van de voormalige stortplaats namens de twee papierfabrieken DS Smith en Mayr Melnhof. Maar wat als je dat met zonnefolie kunt doen, zodat je tegelijkertijd duurzame energie kunt opwekken? Op de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek hebben we samen met SolarGreenPoint een proef uitgevoerd met zonnefolie. Naast de proef met zonnefolie hebben we ook een proef uitgevoerd met zonnepanelen. De folie, hoe innovatief ook, bleek niet te voldoen. Tegelijkertijd bleek uit de proef dat de afdichtingslaag met staalslakken stabiel genoeg voor de zonnepanelen. 

Staalslakken

Stort Doonweg BV is verantwoordelijk voor de afdichting van de voormalige stortplaats. Zonnepark Eerbeek is verantwoordelijk voor het zonnepark dat op die afdichting is geplaatst. Stort Doonweg BV heeft gekozen voor een afdichting met staalslakken. Deze afdichting voldoet aan de wettelijke vereisten en de afwatering wordt opgevangen en afgevoerd naar IndustrieWaterEerbeek. Dit wordt gemonitord door de Omgevingsdienst van de overheid. 

Begin 2019 is reeds gestart met de voorbereidingen. Als eerste is het grondwerk van de stortplaats opgepakt; het profileren en stabiliseren van de stortplaats. De stortplaats was niet egaal, er zaten heuveltjes in. Om het park goed te positioneren op de zon is een vlak plateau gecreëerd van 6 hectare en daarop is de tijdelijke afdichting met staalslakken aangebracht. In het najaar van 2020 is gestart met de montage van de zonnepanelen. De panelen staan op voetjes en zijn in eilanden van negentien bij twintig panelen met elkaar verbonden, een flexibel systeem dat minder gevoelig is voor eventuele verzakkingen. Sinds voorjaar 2021 levert het zonnepark stroom. 

Energie afnemen

Met de realisatie van Zonnepark Eerbeek is het mogelijk voor inwoners van Eerbeek, Brummen en omgeving om 100% duurzame stroom af te nemen uit de 'eigen achtertuin'. Overstappen is eenvoudig en je komt nooit zonder stroom te zitten! Lees er hier meer over!

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Guus Köster: of op telefoonnummer 0628-842293.

Wil je ook dat er vrijblijvend een energiecoach bij je langs komt?

Of wil je een gesprek met een bespaarhulp?

Neem dan contact op via een van onderstaande knoppen!