Er zijn zonneparken in ontwikkeling op meerdere locaties.

Nederland moet verduurzamen en de gemeente Brummen heeft de opgave om 100ha netto aan zonnevelden in ontwikkeling te brengen tot 2030.

In dat kader heeft de gemeente Brummen op 10 januari 2022 een tender opengesteld voor de ontwikkeling van de eerste tranche van 35 ha zonnepanelen op land. Initiatiefnemers hebben tot uiterlijk 4 april om een plan in te dienen voor de tender. De gemeente zal uit alle ingediende plannen de besten selecteren, met een maximum van 35ha, die verder mogen ontwikkelen richting een vergunningsaanvraag.

Meer informatie over de tender en over het uitnodigingskader windmolens en zonneparken vindt je op de website van de gemeente Brummen:

BrummenEnergie heeft samen met Vattenfall (energieleverancier en producent van zonne- en windenergie) twee plannen ingediend voor de tender. Beide partijen zijn gelijkwaardig partner en worden beide voor de helft eigenaar van het project. Het gaat om de volgende initiatieven:

Zonnepark De Voort

De locatie van het project Voort is gelegen in Tonden. Het plangebied wordt begrensd door de spoorlijn Brummen-Zutphen en de Tondense straat.

zonnepark kaart

Zonnepark De Wilderij

De locatie van het project De Wilderij ligt aan de Eerbeekseweg in Hall. Aan de zuidzijde word het project begrensd door de Eerbeekseweg en aan de noordzijde aan de Knoevenoordstraat.

zonnepark kaart

Voor beide projecten geldt dat niet het hele plangebied zal worden ingevuld met zonnepanelen. Belangrijke uitgangspunten naast de opwek van duurzame energie zijn: leefbaarheid, het versterken en herstellen van oorspronkelijke landschapselementen en biodiversiteit, 50% lokaal eigendom (betekent dat 50% van de opbrengsten ten goede komt aan de Brummense gemeenschap).

Er zijn in de maanden februari en maart bewonersbijeenkomsten geweest voor de directe omwonenden van beide projecten. Op deze bijeenkomsten hebben we informatie gedeeld over het initiatief en de eerste ontwerpschetsen gedeeld. Ook hebben we de ideeën en zorgen van omwonenden besproken.

Hoe nu verder?

Op 4 april hebben BrummenEnergie en Vattenfall voor beide projecten een plan ingediend bij de gemeente. De gemeente streeft ernaar om in september - oktober 2022 een keuze te hebben gemaakt uit alle initiatieven die worden ingediend. Zodra wij weten of we wel of niet verder mogen gaan met de ontwikkeling van één of beide projecten, zullen wij hierover berichten. Als we verder mogen, zullen wij verder gaan met de uitwerking van het plan richting vergunningsaanvraag. Er worden dan opnieuw bewonersavonden georganiseerd, en ook andere belanghebbende partijen zullen worden betrokken in het ontwikkelproces.