BrummenEnergie ontwikkelt een solarpark op de Elzenbos - en je kunt meedoen!

BrummenEnergie ontwikkelt een solarpark op de Elzenbos. Het gaat om een terrein van ca 4 hectare in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het beoogde park direct tegen de provinciale weg aan komt te liggen. 

Participeren in dit solarpark is nu mogelijk, zie Investeren Zonnepark Elzenbos.

Het zonnepark krijgt waarschijnlijk zo'n 9.500 zonnepanelen. Het plan is om in twee fases te bouwen. In de eerste fase worden ca. 6.300 zonnepanelen geplaatst. 

Fase 1

Voor fase is is de omgevingsvergunning inmiddels verleend en BrummenEnergie en de gemeente Brummen hebben een ontwikkelovereenkomst getekend, waarbij de gemeente Brummen de gronden in de Elzenbos voor 25 jaar beschikbaar stelt voor de exploitatie van het zonnepark. Eerder al stemde de gemeenteraad unaniem in met het initiatief van BrummenEnergie voor een zonnepark in de Elzenbos. Ook is de benodigde SDE+ subsidie al toegekend. 

BrummenEnergie ontwikkelt Zonnepark Elzenbos zelf. Met de omwonenden is overlegd, onder andere over de landschappelijke inpassing van het solarpark in het gebied, de aansluiting met andere gebruiksfuncties in het gebied en de wensen van omwonenden met betrekking tot financiële en andere vormen van participatie in het project. De wensen van de omwonenden rondom de inpassing zijn nagenoeg allemaal ingewilligd in de omgevingsvergunning. 

Hoe nu verder? 

We verwachten dat we in het najaar van 2020 kunnen starten met de aanleg van fase 1. Voor fase 2 zijn wij afhankelijk van toekenning van SDE+ subsidie.

Wij willen leden van BrummenEnergie en inwoners van de gemeente Brummen en omgeving de mogelijkheid geven om financieel te participeren in dit project en hiermee de financiering van dit project mogelijk maken. We verwachten hier in juni 2020 mee te kunnen starten: houd de nieuwsbrief van BrummenEnergie, onze Facebookpagina en/of de lokale kranten in de gaten!

Energie afnemen

Zodra Zonnepark Elzenbos opgeleverd wordt, is het mogelijk voor inwoners van Brummen, Eerbeek en omgeving stroom af te nemen uit de 'eigen achtertuin'. Ook nu al kun je via BrummenEnergie 100% duurzame stroom afnemen, je krijgt dan stroom die door lokale energiecoöperaties als BrummenEnergie is opgewekt. Lees er hier meer over!

 Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Jaap Ypma, via of op telefoonnummer 06 – 27589217 of met projectleider Guus Koster via of op telefoonnummer 06-28842293.